Til kassen
Totalt: 0

Meny

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Kjøps- og brukerbetingelser

Kjøps- og brukerbetingelser – Depotsjefen.no

 

1. Generelt

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel hos Depotsjefen.no.  Ved innlogging, bestilling og kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser. Dersom det foretas vesentlige endringer i vilkårene, vil dette bli varslet per e-post til e-postadressen registrert i kundeprofilen.

 

2. Registrering

For å handle hos Depotsjefen.no krever dette at du må registrere deg som kunde hos Depotsjefen.no og ha leveringsadresse i Norge.

Registreringen er gratis og er uten forpliktelse. Depotsjefen.no lagrer opplysningene på en sikker måte, og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Når du har lest gjennom betingelsene og har akseptert disse, blir registrering godkjent, og vil du etter kort tid få tilgang til å kjøpe varer på Depotsjefen.no.

Ta godt vare på passordet ditt. Det er for din egen sikkerhet, slik at ikke uvedkommende skal misbruke din tilgang og brukernavnet ditt.

  
 3. Personopplysninger

Personopplysninger håndteres i henhold til Personopplysingsloven. Ved å akseptere vilkårene godtas følgende:

  • Deler av kundeinformasjonen kan brukes av Depotsjefen.no med formål om å gi målrettede tilbud som en del av markedsføring hos Depotsjefen.no.
  • Kundeinformasjon utleveres ikke til utenforstående/tredjepart.

 

4. Kundens plikter

For å være registrert som kunde hos Depotsjefen.no skal kunden være fylt 18. år.

Den som er registrert som kunde hos Depotsjefen.no er ansvarlig for betalingen og de ytelser Depotsjefen.no leverer i henhold til gjeldende kjøps- og brukerbetingelser. Ansvaret omfatter også andre sitt bruk av kundens tilgang, herunder også uvedkommende sin bruk av kunde sin tilgang til Depotsjefen.no, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Depotsjefen.no sin side.

 

5. Vareinformasjon

Depotsjefen.no gjør hele tiden sitt beste for å gi korrekte vareopplysninger. Likevel kan feil gjøres. Depotsjefen.no tar derfor forbehold om feilaktig produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som framkommer på Depotsjefen.no. Derfor forbeholder Depotsjefen.no seg retten til uanmeldt å endre produktsortimentet, produktbeskrivelse, tilgjengelighet og pris.

Videre tar Depotsjefen.no forbehold om at innkommende vareleveranser kan bli forsinket eller kansellert. Depotsjefen.no tar også forbehold om at det av ulike årsaker kan bli tomt på lager.

 

6. Bestilling av varer for levering i Norge og for eksport

Depotsjefen.no behandler kun bestilling og salg av varer, for levering i Norge, med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

Bestilling av varer for med forsendelse til utenlandske adresser (eksportsending) blir ikke behandlet i Depotsjefen.no (nettbutikken). Dersom det er ønskelig å kunne gjøre bestilling og kjøp av varer for eksport må dette avtales pr. epost, der kunde må forskuddsbetale varene og frakten, samt et ekspedisjonsgebyr kr. 200,-. Depotsjefen.no forbeholder seg retten til å ikke gjennomføre salg for eksport.

 

7. Priser

Priser i Depotsjefen.no er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgift dersom ikke annet er angitt.

Depotsjefen reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå grunnet av feiltasting eller tekniske feil.

 
8. Betaling

Vi må ha registrert innbetalingen (forskuddsbetaling) for bestillingen før ordren sendes ut fra Depotsjefen.

Depotsjefen.no sender faktura til e-postadressen som kunde ved registrering har oppgitt. Faktura må betales på forskudd før varer sendes. Faktura har forfallsdato som fakturadato. Med rask betaling desto raskere sendes varen ut fra Depotsjefen.no.

Mottar vi ikke forskuddsbetalingen innen 7 dager blir kunden tilsendt en førstegangspurring. Uteblir forskuddsbetalingen fremdeles etter førstegangspurring, kan ordren bli slettet og kunden kan bli belastet og fakturert med et passivitetsgebyr inntil maks kr 250,-. Dersom kunden ikke betaler passivitetsgebyret innen gitt forfall kan kunden ved purring på passitivitetsgebyr, bli purring bli tillagt ett purregebyr som følger standard satser. Samtidig vil kan kundens konto bli blokkert for videre bestilling inntil alle utestående krav er oppgjort. Ett kundekrav kan bli oversendt til inkasso dersom betaling uteblir. .

Dersom kunde vil trekke seg fra forskuddsbetalte varer som Depotsjefen har særskilt bestilt/importert til kunden, vil kunden kunne bli belastet for inntil 50 % av varens pris + frakt. Resterende ordrebeløp betales da tilbake til kunden. 

 

9. Forsendelse

Det er kunde sitt ansvar så sørge for at adressen som er oppgitt ved registrering, er korrekt. Denne benyttes alltid ved tilsendelse av pakke, dersom kunden i bestillingen ikke har oppgitt annen tilsendingsadresse.

Hvis kunde ønsker en ordre levert til annen adresse som kunde er registrert med, er det derfor viktig at kunde endrer leveringsadressen på ordren før kunde betaler. 


10. Postoppkrav

Depotsjefen.no sender ikke varer i oppkrav.

11. Frakt og ekspedisjonsgebyr

Kunden må betale fraktkostnad i tillegg til varens pris. Fraktkostnad fastsettes for hver enkel bestilling og fremgår i faktura som tilsendes kunden pr. epost.

Frakt for utsending med vekt inntil 35 kg, blir sendt til kunde ved Posten, og fraktkostnad faktureres i hht Posten sine gjeldende takster. Etter at pakken med bestilte varer er innlevert til Posten, tilsendes kunden en melding (SMS eller epost) med sporingslink. Kunde blir ikke belastet med ekspedisjonsgebyr ved sendinger gjennom Posten.

For pakker som har størrelser (lengde og omkrets) og som utløser Posten sitt håndteringstillegg jfr. Posten sin prisliste, kommer da i tillegg. Dersom det bestilles varer som f.eks. er lengre enn 120 cm, så utløses håndteringstillegget. Dette hånderingstillegget fremkommer ikke på bestillingsbekreftelsen som tilsendes kunden, men dette tilføres på fakturaen som ettersendes til kunde etter at bestillingen er behandling hos Depotsjefen.no.

Større varer med vekt mer enn 35 kg og større volum/størrelse enn det Posten tillater, må kunden selv hente fra utlevering fra Depotsjefens lager/butikk på Avaldsnes. Må kunden få varen tilsendt, må kunden selv kontakte og avtale frakt med ett befraktningsselskap. Depotsjefen gjør sendingen henteklar og vil bistå med pålasting til befrakter sin hentebil. 


12. Utsending og leveransetidvilkår 

Normalt foretas utsending av bestillinger innen 2-3 dager etter forskuddsbetaling er registrert mottatt, forutsatt at varen(e) ligger på lager. I tilfelle utsendingen inkluderer varer som ligger i innlevering til Depotsjefen.no, tar vi forbehold om lengre utsendingstid.

Ved særskilt bestilling av varer som Depotsjefen.no må importere og således ikke er lagerført vare, kan tid til utsending ta lengre tid. Dette vil eventuell fremgå under beskrivelse av aktuell vare.

Leveringstiden til kunde i Norge, regnet fra vare er innlevert til Posten til sendingen er fremme ved utleveringsstedet til kunde, varierer noe. Normalt er leveringstiden 2-4 virkedager i Norge.

Depotsjefen.no er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet pakke. Posten sender hentemelding pr. SMS når pakken er klar for utlevering. Dersom pakke ikke hentes innen Posten sin angitt hentefrist i SMS meldingen, vil Posten returnere pakken til Depotsjefen.

 

13. Uavhentede varer på postkontor 

Pakke som ikke blir hentet på Posten sitt utleveringssted innen Posten sin oppgitte hentefrist, vil bli returnert til Depotsjefen for kundens regning dersom det tilkommer frakt på returpakken. Kjøper kan også bli belastet et gebyr tilsvarende de kostnader selger har som følge av behandling av returvarene, inntil kr 250,-.

Skal pakken sendes på nytt til kunde, må kunden forskuddsbetale for frakt og evt. påløpt gebyr, før pakken sendes ut på nytt fra Depotsjefen.  

Dersom returnert pakke ikke blir tilsendt på nytt til kunde, blir kunde tilbakebetalt for ordrebeløpet, med fratrekk av fraktutgift og evt. påløpt gebyr. 

Depotsjefen er ikke ansvarlig for utlevering ved Posten sitt hentested. Posten sender kunden en hentemelding pr. SMS til kunden når pakken har ankommet ved og her utleveringsklar ved utleveringsstedet. Det er kunden sitt ansvar at korrekt mobiltelefonnummer er oppgitt ved bestillingen.

 

14. Angrerett og angrefrist 

Bruk av angrerett er regulert i "Lov om opplysningsplikt og angrerett m.m ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted" (angrerettloven). Denne loven er gratis tilgjengelig for alle på www.lovdata.no. Følg gjerne denne linken; http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp.

Angrerett gjelder kun for nye varer/produkter kjøpt hos Depotsjefen.no. Angrerett gjelder ikke for kjøp av brukte varer, herunder overskuddsmateriell fra bl.a. forsvaret. 

Kunde som vil bruke angreretten må sende melding til Depotsjefen.no, om bruk av angreretten innen 14 dager etter pakken er utlevert kunde ved Posten sitt utleveringskontor. Denne fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag etter.

Angreretten anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal derfor skje skriftlig pr. epost til post@depotsjefen.no. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne må av bevismessige årsaker være skriftlig. Fortrinnsvis må kjøper fylle ut angrerettskjemaet og legge dette ved.

 

15. Oppgjør og returkostnader ved bruk av angreretten

Hvis kunde benytter seg av angreretten skal kunde kun ha tilbake det kunde har betalt for selve varen, og varen skal sendes tilbake til Depotsjefen.no før oppgjør finner sted. Returkostnader bæres av kunde (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Depotsjefen.no uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kunde dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Depotsjefen.no belaster ikke kjøper gebyr for kunde sin rettmessige bruk av angreretten.

Kunde kan forsiktig prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kunde bli ansvarlig for eventuell redusert/forringet verdi på varen, dette vurderer Depotsjefen.no etter mottak av varen.

Depotsjefen.no er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kunde uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Depotsjefen.no fikk skriftlig melding om kunde sin beslutning om å benytte angreretten. Depotsjefen.no har rett til å holde tilbake betalingen til Depotsjefen.no har mottatt varen i retur fra kunde, og har fått kontrollert varen for tilstand fra kunde sin prøve og test av varen. Derom kunde ved prøve og test av varen, har påført varen redusert verdi, fastsetter Depotsjefen.no varens reduserte verdi og utbetaler kunde kjøpesum med fratrekk for evt. redusert verdi.

Depotsjefen.no aksepterer ikke at varer som følge av angreretten, tilsendes Depotsjefen.no ved postoppkrav. Slike sendinger blir ikke utløst av Depotsjefen.no.

 

16. Reklamasjon
 

16.1 Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det oppdages feil eller mangel på mottatt vare, har kunde rett til å kreve reklamasjonsbehandling. Reklamasjon skal fremsettes og utføres i hht til bestemmelser fastsatt i "Lov om kjøp" (kjøpsloven). Denne loven er gratis tilgjengelig for alle på www.lovdata.no. Følg gjerne denne linken; http://www.lovdata.no/all/nl-19880513-027.html

Kunde sin reklamasjonsrett gjelder kun for nye varer kjøpt fra Depotsjefen.no.

Kunde sin reklamasjonsrett gjelder ikke for kjøp av brukte varer, f.eks. overskuddsmateriell fra forsvaret. Brukte varer som selges er i varebeskrivelsen angitt med sin bruksstand/bruksslitasje, og selges derfor i den stand varen er beskrevet med. Av denne grunn bortfaller reklamasjonsretten for kjøp av brukte varer. Depotsjefen.no vil likevel imøtekomme reklamasjon dersom en brukt vare som leveres fra Depotsjefen.no, fremstår med vesentlig dårligere stand enn den bruksstand/bruksslitasje som er gitt i aktuell varebeskrivelsen.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kunde innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, sende Depotsjefen.no skriftlig melding om at kunde vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Kunde har bevisbyrden for at reklamasjonsretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen skal derfor skje skriftlig pr. epost til Depotsjefen.no. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne må av bevismessige årsaker være skriftlig, begrunnet og dokumentert.

Kunde har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Hvis kunde ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kunde eller forhold på kundens side, kan kunde velge mellom kreve retting og omlevering, kreve prisavslag eller kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

16.2 Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Depotsjefen.no kan likevel motsette seg kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Depotsjefen.no urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Depotsjefen.no har rett til å foreta inntil to -2- avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

16.3 Prisavslag

Kunde kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom betalt pris og avtalt nedsatt pris, svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kunde, dog ikke større enn varens verdi.

 

16.4 Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kunde også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

17. Force majeure

Er Depotsjefen.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende, som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over, som f.eks. brann, naturkatastrofe, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Depotsjefen.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller, og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.